Redakcija

 • Založnik:
  ENERGETIKA MARKETING d.o.o.
  Pavšičeva ulica 30
  1370 Logatec, Slovenija
 • Direktor:
  Branko Iljaš, univ. dipl. inž.
 • Tehnični urednik:
  Zoran Pajnić, dipl. ing.
 • Računalniški prelom:
  Marko Lovrović
 • Člani Uredniškega odbora:
  mag. Tomaž Fatur, univ.dipl.inž.
  Alojzij Hegedič, univ.dipl.inž.
  prof.dr. Borut Mavko, univ.dipl.inž.
  prof.dr. Alojz Poredoš, univ.dipl.inž.
  mag. Boris Selan, univ.dipl.inž.
  dr. Marjana Šijanec - Zavrl, univ.dipl. inž.
  prof.dr. Jože Voršič, univ.dipl.inž.
 • Dizajn in grafično urejanje:
  ENERGETIKA MARKETING d.o.o.
 • Spletne strani:
  ENERGETIKA MARKETING d.o.o.
 • Tisk:
  HORVAT-TISAK d.o.o., Mala Mlaka
 • Viri fotografij (če niso navedeni): arhiv Redakcije, Shutterstock.
 • Št. transakcijskega računa:
  SI 56 0203 6001 6798 122,
  ki je odprt pri NLB d.d.
 • ISSN 1408-2667

Teme

Revija obravnava naslednjo tematiko:

 • energetika in ekologija kot dejavnika gospodarskega in družbenega razvoja Slovenije
 • učinkovita proizvodnja in raba energije
 • varovanje okolja ter zaščita zraka in voda
 • projektiranje, upravljanje, vzdrževanje ter nadzor energetskih in procesnih postrojenj
 • protieksplozijska zaščita
 • ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacija
 • goriva, zgorevanje in dimni plini
 • obnovljivi viri energije
 • toplotne izolacije, graditeljstvo, razsvetljava
 • merilna in regulacijska tehnika
 • računalniško podprto projektiranje
 • predpisi, certifikati, smernice, standardi
 • strokovna srečanja, posvetovanja, kongresi, sejmi, simpoziji
 • novice s področij energetike in ekologije pri nas in v svetu

Ciljne skupine

 • projektanti in instalaterji energetskih ter procesnih sistemov in naprav
 • projektanti in izvajalci gradbenih konstrukcij z vplivom na rabo energije
 • arhitekti
 • energetski in ekološki managerji v gospodarstvu
 • investitorji v industriji in gospodinjstvih
 • načrtovalci oskrbe z energijo na državnem in lokalnem nivoju
 • študentje ustreznih smeri

Revijo dostavljamo visokoškolskim ustanovam, strokovnim združenjem s področja gospodarstva, veleposlaništvom drugih držav v Sloveniji in slovenskim veleposlaništvom v tujini.