Strokovna revija o energetici, gospodarstvu, ekologiji, etici

Strokovna revija EGES
Spoštovani naročniki in bralci, hvala vam za dolgoletno, četrtstoletno zaupanje. Pred vami je zadnja številka revije EGES – energetika, gospodarstvo in ekologija skupaj.
Izhajala je 25 let, četrt stoletja. Pomembno je vplivala na energetska spoznanja, osveščanje in razumevanje deležnikov v Sloveniji. Leta 1997 smo začeli s izdajanjem strokovne revije EGES, ki obravnava teme s področja energetike, gospodarstva in ekologije skupaj (od tu tudi njeno ime). Dobro je poznana širši strokovni javnosti v Sloveniji in v sosednjih državah. V hitri dobi digitalizacije nas nadaljnje spremljajte na spletni strani www.e-m.si kjer bomo občasno objavljali aktualne članke in novice.
Vabimo vas k branju tiskane izdaje revije EGE. V vsaki številki bodo tudi v prihodnje zanimivi prispevki s področja energetike, gospodarstva ekologije in etike iz Slovenije.

info_outline25 let izhajanja!

Revija obravnava naslednjo tematiko:

 • energetika in ekologija kot dejavnika gospodarskega in družbenega razvoja Slovenije
 • učinkovita proizvodnja in raba energije
 • varovanje okolja ter zaščita zraka in voda
 • projektiranje, upravljanje, vzdrževanje ter nadzor energetskih in procesnih postrojenj
 • protieksplozijska zaščita
 • ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacija
 • goriva, zgorevanje in dimni plini
 • obnovljivi viri energije
 • toplotne izolacije, graditeljstvo, razsvetljava
 • merilna in regulacijska tehnika
 • računalniško podprto projektiranje
 • predpisi, certifikati, smernice, standardi
 • strokovna srečanja, posvetovanja, kongresi, sejmi, simpoziji
 • novice s področij energetike in ekologije pri nas in v svetu.

Ciljne skupine:

 • projektanti in instalaterji energetskih ter procesnih sistemov in naprav
 • projektanti in izvajalci gradbenih konstrukcij z vplivom na rabo energije
 • arhitekti
 • energetski in ekološki managerji v gospodarstvu
 • investitorji v industriji in gospodinjstvih
 • načrtovalci oskrbe z energijo na državnem in lokalnem nivoju
 • študentje ustreznih smeri.

EGES 5/2022 prinaša:

25 let napredka na področju sistemov vodenja kakovosti po mednarodnih standardih ISO

Človeška družba je odvisna od kakovosti. Za presojo kakovosti so nam najprej služili naši čuti, kar je pravzaprav vhodna kontrola kakovosti, z razvojem pa so se nabrale izkušnje in spoznanja.

Evropa se obrača k LNG

Kako huda in zahtevna je postala plinska kriza v Evropi v zadnjih mesecih, kažejo tudi pomembne odločitve vlad posameznih evropskih držav.

Z znanjem do boljših odločitev

Ogrevanje in tudi hlajenje stavb pomembno vplivata na okolje. Gre predvsem za veliko rabo fosilne energije, ki tako globalno kot v Sloveniji povzroča izpuste toplogrednih plinov ter prispeva k slabši kakovosti zraka in podnebnim spremembam.

V zadnjih 25 let je bilo lepo

Petindvajset let izhajanja, 125 izdanih številk, nešteto strokovnih člankov, pregledov in poročil z velikim številom avtorjev, sodelavcev in prevajalcev. Gledano natančno po številkah, je to tisto, kar ostane zadaj. Ostalo pa je še veliko več: poslovne povezave, partnerstva, ideje, nove rešitve, poznanstva, druženja, prijateljstva, čustva...

Zastor je padel, tiskarski stroj se je ustavil

Pred vami je zadnja stran, zadnje, 126. številke revije EGES – energetika, gospodarstvo in ekologija skupaj. Izhajala je 25 let, četrt stoletja. Pomembno je vplivala na energetska spoznanja, osveščanje in razumevanje deležnikov v Sloveniji. Spoštovani naročniki in bralci, hvala vam za dolgoletno, četrtstoletno zaupanje. Revija se seli na splet.