Upute autorima

Pri dostavi materijala za objavu članka, odnosno autorskog priloga u časopisu EGE, molimo vas da obratite pozornost na sljedeće.

 • receiptOpseg materijala

  Materijal za članak u časopisu EGE ne bi po svojem opsegu trebao biti veći od sedam kartica teksta (12 600 znakova).

  Na taj će način članak nakon što se zaprimljeni tekst prelomi i obradi, odnosno nakon što se u njega uvrste 2 - 3 ilustracije (slike, fotografije, dijagrami i sl) i 2 - 3 tablice razumne veličine zauzeti najviše četiri (iznimno pet) stranice časopisa što je optimalno za prenošenje informacije, odnosno za čitanje. Ako pak članak ima više ilustracija i tablica, o tome bi valjalo voditi računa kod opsega teksta i tome ga prilagoditi, odnosno skratiti ga.

 • descriptionDostava materijala

  Materijal za objavu u obliku članka u časopisu EGE dostavlja se isključivo u opisanom formatu u elektroničkom obliku na sljedeći način:

  • za sve veličine: na digitalnom mediju (CD-u, DVD-u, usb-memoriji, prijenosnom disku)
  • za veličine do 6 MB: elektroničkom poštom na adresu ege@ege.hr
  • za veličine veće od 6 MB: WeTransferom, Jumbo-mailom ili sl. ili na ftp-server ftp.ege.hr (uz prethodnu najavu kako bi se mogla priopćiti lozinka)

  Na početku članka treba navesti puna imena i prezimena autora s akademskim titulama te naziv i sažetak članka.

 • translateIlustracije, tablice i jednadžbe

  Popratne ilustracije za članak (fotografije, grafikoni, crteži, dijagrami i sl) mogu se priložiti i u posebnim datotekama isključivo u opisanom formatu.
  Tablice isključivo mogu biti izrađene naredbom za crtanje tablica u programu za obradu teksta, a nipošto pomoću umetanja praznina i tabulatora ni kao umetnuta grafika.
  Jednadžbe isključivo mogu biti izrađene naredbom za pisanje jednadžbi u programu za obradu teksta.
  Svaka ilustracija i tablica moraju imati naziv i opis te po mogućnosti numeraciju s odrednicom unutar teksta.

 • perm_identityPodaci o osobi za kontakt

  Na kraju teksta potrebno je još jednom navesti puna imena i prezimena autora s akademskim titulama, naziv tvrtke/ustanove, poštansku adresu, broj telefona, telefaksa i adresu elektroničke pošte.

 • doneAutorizacija i prihvaćanje članka

  Prije objave u časopisu EGE redakcijski obrađen i pripremljen tekst šalje se autoru na kontrolu i autorizaciju. Autor ga je tada dužan detaljno pregledati i što prije vratiti u Redakciju časopisa. Nakon toga, članak je spreman za objavu, o čemu odlučuje Uređivački kolegij.

UPUTE ZA DOSTAVU MATERIJALA ZA OBJAVU OGLASA

Pri dostavi materijala za objavu oglasa u časopisu EGE, molimo vas da obratite pozornost na sljedeće.

 • descriptionDostava materijala

  Materijal za objavu u obliku članka u časopisu EGE dostavlja se isključivo u elektroničkom obliku u opisanom formatu na sljedeći način:

  • za sve veličine: na digitalnom mediju (CD-u, DVD-u, usb-memoriji, prijenosnom disku)
  • za veličine do 6 MB: elektroničkom poštom na adresu ege@ege.hr
  • za veličine veće od 6 MB: WeTransferom, Jumbo-mailom ili sl. ili na ftp-server ftp.ege.hr (uz prethodnu najavu kako bi se mogla priopćiti lozinka)
 • error_outlinePosebna napomena:

  Gotov oglas treba biti u formatu .pdf 'press' rezolucije s dimenzijama 207 x 284 mm. Osim formata .pdf zadovoljavaju i formati .jpg, .eps ili .tif rezolucije 300 dpi za veličinu 1 : 1.
  Sve boje na oglasu moraju biti definirane kao CMYK.
  Od grafičkih markera dovoljne su samo oznake reza ('crop marks').
  Ako je predviđeno da oglas ide od ruba do ruba ('u rez'), sa sve 4 strane treba ostaviti napust ('bleed') od 3 mm.
  Otkrivanje postcript grešaka koje se pojavljuju (zamjena boja, overprint, transparencije,...) nismo u mogućnosti preuzeti na sebe.
  Za sva dodatna pitanja, obratite se tehničkom uredniku časopisa EGE.

FORMATI
 • info_outlineOpćenito

  Tekst mora biti u što jednostavnijoj formi: bez formatiranja, uvlaka i tabulacija, praznih redova i nepotrebnih razmaka, posebnih fontova i boja, automatskih numeracija stranica i podnaslova odjeljaka, automatskih referenci i nabrajanja, podnožja, zaglavlja i sl.

 • sort_by_alphaTekst

  Tekst može biti isključivo u formatu MS Word. Nazivi datoteka trebaju opisivati o čemu se radi i biti što kraći te po mogućnosti bez hrvatskih znakova.

 • aspect_ratioGrafika

  Grafika (fotografije, grafikoni, crteži, dijagrami i sl) mogu biti u nekom od sljedećih grafičkih formata: Adobe Ilustrator (.ai), Photoshop (.jpg, .tif) i Excel (.xls). Poželjno je fontove pretvoriti u krivulje. Crteže iz AutoCADa, Corel Drawa i sličnih programa trebaju biti eksportirani u neki od spomenutih formata (.ai, .eps ili .tif), dok dijagrami po mogućnosti trebaju biti u formatima .xls, .tif ili .eps.

 • picture_in_pictureFotografije

  Fotografije mogu biti u nekom od sljedećih grafičkih formata: .jpeg, .jpg, .tiff, moraju biti oštre, a rezolucijom najmanje 300 dpi za veličinu tiska 1:1.

RASPORED IZLAŽENJA ČASOPISA EGE S ROKOVIMA ZA DOSTAVU MATERIJALA

Plan izlaženja - 2023.

Broj časopisa Materijali se primaju do Datum izlaženja
1/2023 20. 2. 2023. 27. 2. 2023.
2/2023 28. 4. 2023. 5. 5. 2023.
3/2023 3. 7. 2023. 10. 7. 2023.
4/2023 25. 9. 2023. 2. 10. 2023.
5/2023 4. 12. 2023. 11. 12. 2023.
Napomena:
Kako bi na vrijeme i kvalitetno pripremili materijale za objavu, molimo Vas da ne čekate zadnji trenutak.
Molimo Vas da materijale dostavite najkasnije 7 dana prije zaključenja broja. Hvala.
shopping_cart