Redakcija

 • Nakladnik:
  ENERGETIKA MARKETING d.o.o.
  Sokolska 25
  10000 Zagreb, Hrvatska
  telefon: ++ 385/ 1/ 377 12 56
  e-mail: ege@ege.hr
  web: www.ege.hr
 • Dizajn i grafičko uređenje
  ENERGETIKA MARKETING d.o.o., Zagreb
 • Internetske stranice:
  ENERGETIKA MARKETING d.o.o., Zagreb
 • Tisak:
  HORVAT-TISAK d.o.o., Mala Mlaka, Zagreb

Tematika

Teme koje časopis obrađuje uglavnom pokrivaju sljedeća stručna područja:

 • energetiku, toplinarstvo i gospodarenje energijom (elektrane, toplane, energetska postrojenja, nuklearnu energetiku, elektroenergetske sustave, energetsku učinkovitost, uštede na energiji te mogućnosti realizacije i provedbe takvih projekata)
 • gospodarstvo vezano uz energetiku i tehniku općenito (cijene energenata, energetske strategije i sl)
 • tehniku, sustave, instalacije i opremu grijanja i pripreme potrošne tople vode, klimatizacije, ventilacije i hlađenja
 • plin i plinsku tehniku, sustave, instalacije i opremu te dimnjačarstvo
 • obnovljive izvore energije, povlaštene proizvođače električne energije
 • ekologiju i zaštitu okoliša
 • elektrotehniku i rasvjetu
 • elektromobilnost
 • projektiranje, rukovanje, održavanje, istraživanje i inženjering
 • regulaciju, upravljanje, mjerenje i primjenu računala
 • zgradarstvo i toplinske izolacije
 • propise, normizaciju, obrazovanje i stručno usavršavanje, stručne skupove i sajmove
 • inženjersku i poslovnu etiku.

Čitatelji

Časopis se u cijelosti distribuira pretplatom, najvećim dijelom u Hrvatskoj, ali i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji.

Čitatelji časopisa su svi oni kojima su teme iz spomenutih područja nezaobilazne u svakodnevnom radu, a prije svega stručnjaci iz područja energetike, djelatnici visokoškolskih i znanstvenih ustanova i državnih tijela, projektanti, serviseri, instalateri i izvođači energetske, termotehničke, procesne i plinske opreme, instalacija i postrojenja, trgovci opremom te svi drugi koje te teme na bilo koji način zanimaju.

Plan izlaženja - 2022.

Broj časopisa Materijali se primaju do Datum izlaženja
1/2022 25.2.2022. 3.3.2022.
2/2022 22.4.2022. 29.4.2022.
3/2022 1.7.2022. 8.7.2022.
4/2022 23.9.2022. 30.9.2022.
5/2022 2.12.2022. 9.12.2022.
shopping_cart